Blog 2 Waar moet u opletten bij een bieding?

Als ervaren of beginnend-horecaondernemer die overweegt een bedrijf over te nemen staat u voor een gedurfde en complexe stap. Voor zowel een expert in het vakgebied of voor een nieuwe ondernemer zijn enkele cruciale aspecten van essentieel belang om teleurstellingen of verrassingen te voorkomen. Bij Forvalue begrijpen we de complexiteit van een horecabedrijfsovername en delen we graag enkele belangrijke overwegingen met u.

Indien u zich een goed beeld heeft kunnen vormen van de bedrijfsexploitatie, zoals beschreven in blog één van deze blogreeks  “BLOG 1 Waar moet u op letten bij een bedrijfsovername”   en u tot aankoop wilt overgaan, dan is de eerste stap in de formalisatie van de koop, het uitbrengen van een bieding. Het uitbrengen van een bieding houdt meer in dan alleen het aangeven van het geldbedrag. Houd bij het uitbrengen van een bod ook rekening met de volgende zaken:

 

Het onderwerp

Om onduidelijkheden achteraf te voorkomen, start u de bieding met een duidelijke omschrijving van het aankooponderwerp. Dit doet u door aan te geven wat u voornemens bent aan te kopen. Indien uw aankoop een activa/passiva-transactie betreft, geeft u duidelijk aan om welk bedrijf dit gaat en vanuit welke bedrijfslocatie dit bedrijf gevoerd wordt. Daarnaast geeft u aan wat u wenst aan te kopen, denk bijvoorbeeld aan: handelsnaam, huurrecht, bedrijfsinrichting, bedrijfsinventaris, contracten, werknemers, goodwill, social media accounts en domeinnaam. Bij het aankopen van vastgoed doet u er altijd verstandig aan om de kadastrale percelen en de bijzonderheden te benoemen in uw biedingsbrief.

 

Gegevens van de koper

In het verlengde van voorgaande alinea is het wijs om duidelijk te maken met welk natuurlijke- of rechtspersoon u de aankoop wenst te doen. Indien er sprake zal zijn van een eventueel nieuw op te richten besloten vennootschap,  geeft u uw naam op en daarbij schrijft u: “danwel een nader te noemen meester”.

 

Introductie en motivatie van de bieding 

Een introductie en motivatie van uzelf, uw bedrijf, en uw toekomstplannen zijn belangrijk bij het uitbrengen van een bieding. Dit geeft de verkoper namelijk inzicht in uw redenen van aankoop en uw plannen met het horecabedrijf of -vastgoed. Een goede motivatie kan leiden tot een mogelijke gunning vanuit verkoper en eventueel de mogelijke verhuurder.

 

Overnamedatum

In uw bieding is het voorstellen van uw gewenste overnamedatum belangrijk. Indien uw gewenste overnamedatum beter aansluit dan de datum van uw concurrerende kopers kan de overnamedatum een doorslaggevende factor zijn. Indien u flexibel bent in de overnamedatum, benoem dit dan dat de overnamedatum bespreekbaar is.

 

Eventuele voorbehouden en opschortende voorwaarden

Bij het uitbrengen van uw bieding is het essentieel dat u eventuele voorbehouden of opschortende voorwaarden benoemt. Voorbehouden/opschortende voorwaarden kunnen o.a. te maken hebben met:

  • Due Diligence
  • Een bouwkundige keuring
  • Financiering
  • Het verkrijgen van een specifieke vergunning
  • Een taxatie (ter onderbouwing van of voor financiering)

Het opnemen van een voorbehoud of opschortende voorwaarden geeft u als koper bescherming. Daarnaast geeft het de verkoper duidelijkheid over de voorwaarden waarop u het onderwerp wenst aan te kopen. Wij raden u aan om de voorbehouden of de opschortende voorwaarden specifiek te maken en zorgvuldig te formuleren.

 

De overnamesom

Wij raden u aan uw overnamesom cijfermatig te onderbouwen. Uiteindelijk is de overnamesom vaak de doorslaggevende factor waarop overeenstemming bereikt wordt. Naast het benoemen van het geldbedrag, doet u er ook verstandig aan om concreet te zijn onder welke financiële voorwaarden u de overnamesom bedoelt. Denk bijvoorbeeld aan: ‘kosten koper’, ‘vrij op naam’, ‘exclusief btw’, ‘vrij van btw’ etc.

 

Termijn van de bieding

Wanneer u een bieding uitbrengt mag de ontvangende partij er vanuit gaan dat uw bieding voor een redelijk termijn gestand blijft doen. Indien de ontvangende partij uw bieding binnen ‘een redelijke termijn’ accepteert, komt er een overeenkomst tot stand. Wat een redelijke termijn is, kan voor iedere partij anders zijn en het komt voor dat de rechter moet bepalen of het nog een redelijk termijn betrof. U merkt het al: het benoemen van het termijn is erg belangrijk om onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Benoem altijd tot wanneer uw bieding geldig blijft. Een voorbeeld is: mijn bieding blijft van kracht tot en met vrijdag 28 juni 2024 tot 12.00 uur ‘s middags.

Een volledig en nauwkeurig opgestelde biedingsbrief zorgt ervoor dat de verkoper en zijn makelaar goed op de hoogte zijn van uw uitgangspunten en intenties. Dit vermindert het risico op misverstanden en vergroot de kans op een succesvolle transactie.

Bij een bedrijfsovername in de horeca komt veel kijken en een grondige voorbereiding is essentieel om succes te garanderen. Bij Forvalue begrijpen we de uitdagingen die gepaard gaan met een overname en staan klaar om u te begeleiden bij elke stap van het proces. Met onze expertise en uw visie kunnen we samen een solide basis leggen voor een bloeiend horeca- of leisurebedrijf. Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via info@forvalue.nl of telefonisch op 033 80 03 225.

 

deel dit artikel:

Naar aanleiding van dit
artikel contact opnemen?