Taxatie

Forvalue heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed. Voorbeelden van dit type vastgoed zijn horecagelegenheden, vakantieparken, campings, sportfaciliteiten, maar ook exploitatiegebonden vastgoed dat niet tot de leisure of sportsector behoort, mogen we exploitatiegebonden vastgoed noemen. Letterlijk betekent ‘exploitatiegebonden’ dat het vastgoed gebruikt wordt voor het runnen van en verdienen aan een bedrijf. Dat is nogal een containerbegrip. Vandaar dat wij ons aanbod op het gebied van de taxatie van exploitatiegebonden vastgoed hebben onderverdeeld in een aantal categorieën: Hotels, restaurants & cafés, leisure-objecten en ‘overige exploitatiegebonden vastgoed’.

Hotels

Forvalue verzorgt ook horecataxaties. Zoals u weet bestaat horeca uit hotels, restaurants en cafés. Wij scheiden deze categorieën, omdat het taxeren van een hotel een heel andere aangelegenheid is dan het taxeren van een restaurant of café. In Nederland zijn een kleine 3000 hotels. Die hotels verschillen enorm in ligging, bouwaard, niveau en doelgroep. Geen hotel is hetzelfde, dat maakt elke taxatie een uitdaging. Het taxeren van een hotel vraagt aandacht en is altijd maatwerk. Forvalue heeft een uitgebreide kennis van de hotelmarkt en de verschillende regio’s in Nederland.

Nederland kent een kleine 3000 hotels, waarvan geen hotel hetzelfde is.

De waarde van een hotel is altijd afhankelijk van het aanwezige vastgoed, maar ook de (potentiële) operationele waarde bepaalt voor een groot deel de taxatiewaarde. Forvalue taxeerde al honderden hotels in Nederland. 

Meer informatie over de taxatie van hotels?

Klik hier

Restaurants en cafés

Forvalue verzorgt ook taxaties van restaurants en cafés. Nederland heeft zo’n 40.000 horecabedrijven. Het merendeel van deze ondernemingen behoort tot de zogenaamde categorie van drank- en maaltijdverstrekkende bedrijven. Leidend voor de waarde van een dergelijk bedrijf zijn de gebruiksmogelijkheden van het betreffende object. Dit heeft een sterke invloed op de waarde van het vastgoed, zeker wanneer er geen alternatieve aanwendmogelijkheden zijn. In de taxatie wordt uitgegaan van de gemiddelde (genormaliseerde) onderneming.

Leidend voor de waarde van een restaurant of café zijn de gebruiksmogelijkheden van het object.

Forvalue is objectief, nauwkeurig en gespecialiseerd. Bij het uitvoeren van taxaties houden wij rekening met de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Wilt u een café of restaurant laten taxeren? Neem contact op met Forvalue. 

Meer info over taxatie van restaurants en cafés?

Klik hier

Leisure

Veel objecten die Forvalue taxeert, behoren tot de leisuresector. Wij komen zo in aanraking met een groot aantal recreatiebedrijven. Forvalue taxeert vakantieparken, pretparken, bioscopen, campings, zwembaden en sportfaciliteiten. De taxatie van een recreatiebedrijf verschilt van een horecataxatie en vraagt om een specifiek expertise. De waarde van vastgoed dat geëxploiteerd wordt als leisure-object wordt niet alleen bepaald door de ‘stenen’ faciliteiten. Er wordt sterk gekeken naar de omzet, kosten, winst en marktwaarde.

De taxateurs van Forvalue hebben jaren ervaring in het taxeren van deze objecten en kunnen u optimaal ondersteunen bij het taxeren van leisure-objecten. Meer over onze taxateurs? Klik hier.

Er zijn verschillende situaties waarin u een taxatie nodig heeft van exploitatiegebonden vastgoed in de leisuresector, bijvoorbeeld wanneer u een bedrijf in de recreatiesector wilt verkopen, aankopen of aan de belastingdienst de waarde van de onderneming moet aantonen.

Meer informatie over de taxatie van leisure-objecten?

Klik hier

Exploitatiegebonden vastgoed

U kunt bij Forvalue terecht voor het taxeren van alle soorten exploitatiegebonden vastgoed. Voor het gemak hebben wij ons taxatie-aanbod in een aantal categorieën onderverdeeld. Eén van deze categorieën is ‘overige exploitatiegebonden vastgoed’. In de categorie ‘overig exploitatiegebonden vastgoed’ taxeren wij allerlei typen objecten zoals tankstations, stations, maneges, bioscopen enz. Ook voor objecten die wij niet noemen maar wel behoren tot de categorie exploitatiegebonden, mag u contact met ons opnemen.

De waarde van een exploitatiegebonden vastgoedobject wordt niet enkel vertegenwoordigd door de ‘stenen’, maar vooral door de toepassing van het object.

Bij het taxeren van exploitatiegebonden vastgoed houden wij rekening met het gebouw (de locatie, vierkante meters en kwaliteit). Daarnaast bepaalt de toepassing van het object voor een groot deel de waarde. De jaarcijfers van afgelopen jaren zijn belangrijk, maar ook de prognoses voor de komende jaren wegen mee in de waardebepaling.

Meer informatie over de taxatie van exploitatiegebonden vastgoedobjecten?

Klik hier